FSMA-prospectus

Taxshelter.be  beschikt over een prospectus en 2 supplementen goedgekeurd door het FSMA op 10 mei 2016. Deze is op eenvoudig verzoek beschikbaar per mail via info@taxshelter.be of telefonisch via 02/770 21 33.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in dit document (pagina 15 tot 22).

Het aanbod is enkel geldig voor rechtspersonen die in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling van de belastbare winst verleend door Artikel 194ter van het WIB 1992.

Bij een effectieve belastingsrente lager dan 33,99% (aangegeven in percentage in het prospectus over de gehele looptijd van de investering), kan de totale winst in kwestie lager of zelfs negatief zijn.

Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van de raamoveréénkomst.

 

James Baldwin

I'm not your negro aka Remember this house

van Raoul Peck met n/a
les survivants_photo3.jpg

Les Survivants

van Luc Jabon met Fabrizio Rongione, Erika Sainte
logo_inverse

Download...