AANVULLING 1

Taxshelter.be heeft een prospectus goedgekeurd door de FSMA op 13 juni 2023 en een aanvulling goedgekeurd door de FSMA op 20 december 2023. 

U kan deze aanvulling via verschillende wegen raadplegen :

  • Zie pdf document hieronder
  • Op aanvraag bij info@taxshelter.be. 
  • De papieren versie van dit document kan ook afgehaald worden bij Taxshelter.be (Genèvestraat 175 - 1140 Evere - +32 2 770 21 33).
     

Een Tax Shelter-operatie houdt een aantal risico's in, die in de prospectus van Taxshelter.be worden beschreven (pagina's 15 tot 26). Het aanbod richt zich uitsluitend tot rechtspersonen die onderworpen zijn aan de Belgische VenB. Investeerders worden verzocht dit prospectus te lezen alvorens in te schrijven.

* De goedkeuring van dit prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de aangeboden beleggingsinstrumenten.

Document
©Taxshelter.be