FSMA-prospectus

Taxshelter.be stelde een prospectus op die door de FSMA werd goedgekeurd op 13  juni 2023*. Bekijk de prospectus hieronder of vraag aan via info@taxshelter.be of +32 2 770 21 33

Een Tax Shelter-verrichting brengt een aantal risico's met zich mee, die worden beschreven in onze prospectus (pagina's 15 t.e.m. 26). Het aanbod is uitsluitend gericht tot rechtspersonen die onderworpen zijn aan de Belgische VenB. Investeerders worden gevraagd kennis te nemen van de prospectus voordat ze intekenen.

*Investeerders worden gevraagd kennis te nemen van de prospectus voordat ze intekenen.

Document