Vereenvoudigde simulatie

Dit is een vereenvoudigde simulator waarmee u uw investeringscapaciteit in Tax Shelter en uw winst kan inschatten.

Geef hier een schatting van uw nettowinst na belasting voor het lopende jaar (boekjaar 2024)


Resultaat:

Maximale investering in Tax Shelter: 

Totale winst op de transactie:

Merk op dat een Tax Shelter-transactie een aantal risico's inhoudt. Deze worden gedetailleerd beschreven in onze prospectus, (blz. 15 tot 26), die u hier kan raadplegen.

Om toegang te krijgen tot de volledige simulator en ons advies te ontvangen, contacteer ons, registreer u op de site , bel ons op +32 2 770 21 33 of vul onderstaand formulier in.